Google Assistant

Trải nghiệm nhanh tính năng đọc trang web của Google Assistant

Đây là một chức năng của Google AssisantCú pháp là Hey Google, Read it\Read this page\Read aloudHỗ trợ 42 ngôn ngữ, mình thử…

1 năm ago