Trải nghiệm nhanh tính năng đọc trang web của Google Assistant

Trải nghiệm nhanh tính năng đọc trang web của Google Assistant
  • Đây là một chức năng của Google Assisant
  • Cú pháp là Hey Google, Read it\Read this page\Read aloud
  • Hỗ trợ 42 ngôn ngữ, mình thử được cả Tiếng Anh và Tiếng Việt
  • Hỗ trợ từ Android 5.0 Lollipop trở lên
  • Khi G.A đọc tới đâu, sẽ hightlight từ như karaoke, đọc tới đâu trang web cuộn tới đó
  • Rất hữu ích khi muốn nghe các tin tức hay văn bản dài, mà không cần phải tập trung đọc
  • Vô cùng hữu ích cho người khiếm thị về mắt

Để sử dụng thì anh em cần cập nhật app Google lên phiên bản mới nhất. Xong mở trình duyệt, mở trang web muốn đọc, xong gọi Google Assistant lên bằng câu lệnh rãnh tay Hey Google hoặc phím tắt, sau đó ra lệnh bằng cú pháp: Read itRead aloud hoặc Read this page. G.A sẽ phản hồi lại là Got it hoặc OK, sau đó bắt đầu đọc.

1.Google_Assistant_Read_This_Page.jpg


Đây là đọc trang Tinhte, tiếng Việt. Đọc tới đâu hightlight tới đó như karaoke.

2.Google_Assistant_Read_Tinhte_Vietnamese.jpg


The verge, tiếng Anh.

3.Google_Assistant_Read_The_Verge_English.jpg


Ta có thể tạm dừng để nghe sau, tua tới, tua lui hoặc tăng hoặc giảm tốc độ đọc.